Omkring projektet

Bogmanuskript klar…

 

Manuskriptet til “Hvad i himlen…“ er ved at være skrevet færdigt. Det er nu ude ved de respektive fagkonsulenter, til en faglig gennemgang og korrektur.

Det tegner til, at blive en gedigen sag med over 600 billeder…

Ud over de tidligere annoncerede fagkonsulenter, har yderligere nogle yderst kompetente folk velvilligt ydet faglige bidrag til projektet. Det er kosmokemiker ph.d. Jesper Holst – DTU (vedrørende meteoritter), seniorforsker ph.d. Torsten Neubert – DTU-Space (vedrørende sprites m.v.), professor Dr. scient. Vagn Buchwald (vedrørende meteoritter), chefredaktør på magasinet Digital Foto Klaus Nygaard (vedrørende formidling af det fototekniske), meteorolog emeritus Leif Rasmussen (vedrørende især skydannelse).

Desuden har chefredaktør på bladet KVANT Michael Cramer Andersen, samt Anton Norup været behjælpelige med sparring på udvalgte områder.

STOR TAK TIL DEM ALLE…